Toimeksiannosta tuontiauton hankintaan

Yleensä asiakas antaa yritykselle yksityiskohtaisen toimeksiannon tuontiauton hankinnasta (merkki ja malli, ikä, varustelutaso, väritoivomus), minkä jälkeen yritys kartoittaa markkinatilanteen ja informoi asiakasta tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Esipäätös ratkaisee tuontiauton hankinnan

Asiakkaalle ehdotetaan ostettavaksi konkreettista olemassa olevaa autoa: kuvaillaan mahdollisimman tarkasti auton ominaisuudet ja kunto sekä esitetään muutama kuva kyseisestä autosta. Asiakas tekee saamiensa tietojen perusteella esipäätöksen. Jos esipäätös on myönteinen, auto käydään tutkimassa paikan päällä ja ostetaan, mikäli se on ennalta kuvatun kaltainen. Jos auto ei vastaa asiakkaan odotuksia, etsintää jatketaan. Jos asiakkaan esipäätös on puolestaan kielteinen, hän perustelee, miksi auto ei vastaa hänen toiveitaan ja tarpeitaan. Tällöin hakua kehitetään toivottuun suuntaan, ja asiakkaalle tarjotaan uutta autovaihtoehtoa.

Asiakas tekee lopullisen päätöksen

Asiakkaalle pyritään aina soittamaan ostotilanteessa ja kuvailemaan auto puhelimessa mahdollisimman tarkasti. Asiakas on tällöin “virtuaalisesti paikalla” ja antaa itse lopullisen ostoluvan. Tässä vaiheessa auton omistaja- ja huoltohistoria on tutkittu ja tekninen kunto analysoitu. Huolelliseen ostotarkasteluun kuuluu kolaroimattomuuden ja ruosteettomuuden tarkastelu sekä riittävän pitkä koeajo eri olosuhteissa.

Kun auto on ostettu, se toimitetaan mahdollisimman pian asiakkaalle (muutama päivä). Vaihtoehtoisesti asiakas voi myös lentää itse hakemaan autonsa Berliinistä.

Saksan suosituimmat autonhankintalinkit:

Mahdollisuus lähteä hakumatkalle

Joskus asiakas haluaa itse lähteä mukaan autonhakumatkalle Saksaan. Tämä vaihtoehto on hyvä asiakkaalle, joka haluaa olla henkilökohtaisesti läsnä autoa ostettaessa. Kieltä, kulttuuria tai karttaa ei tarvitse hallita, sillä yritys hoitaa tulkkauksen ja siirtymät paikasta toiseen lentokentältä lähtien. Auton ostopäätöksen jälkeen PA-Tuonti huolehtii paperityöt valmiiksi ja hankkii autoon vientikilvet, joilla asiakas voi ajaa autonsa Suomeen.

Varjopuolena suppeampi valikoima

Tämän toimintatavan varjopuoli on, että potentiaalisten autojen valikoima on suppeampi kuin tavanomaisessa tilanteessa, jossa asiakas odottaa autoaan Suomessa. Autojen on nimittäin sijaittava suhteellisen lähellä toisiaan, jotta asiakkaan (ja yrityksen) projektiin käyttämä aika pysyy järkevissä rajoissa. Lisäksi on aina olemassa riski, että mikään tarjotuista autoista ei osoittaudu sopivaksi, jolloin asiakkaan matkaliput menevät hukkaan.